lunes, 4 de abril de 2016

1 plaça d'oficial primera per a la brigada municipal d'obres. Ajuntament de Calders (Barcelona)

En el BOPB del dia 24 de febrer de 2016 i en el DOGC del dia 19 de febrer de 2016 es va publicar la convocatòria i les bases reguladores per a la selecció d'una plaça d'oficial primera per a la brigada municipal d'obres.
Advertint un error en els anuncis, es va publicar un anunci de correcció en el BOPB i en el DOGC del dia 11 de març de 2016, per això, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'amplia el termini per a presentar les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció, en 10 dies naturals a comptar des de la publicació d'aquest anunci.{del 5 al 14 d'abril de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia