lunes, 4 de abril de 2016

borsa de treball d'auxiliars de turisme. Ajuntament de Cubelles (Barcelona)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cubelles en sessió ordinària de data 9 de març de 2016 va aprovar les bases que regiran la creació, mitjançant concurs oposició, d'una borsa de treball per a la selecció de personal laboral temporal en la categoria d'auxiliars de turisme.
En el “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona” de data 1 d'abril de 2016 es faran públiques íntegrament les bases de la present convocatòria.
El termini de presentació d'instàncies és de vint dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació de la present convocatòria al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
{del 5 al 25* d'abril de 2016, a.i.} - www.cubelles.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia