martes, 5 de abril de 2016

borsa de treball d'auxiliars administratius/ives. Ajuntament de Cunit (Tarragona)

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 d'octubre de 2015, es van aprovar les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la provisió, amb caràcter temporal, de les possibles substitucions o vacants de les necessitats urgents i inajornables que es declarin del personal de la plantilla d'auxiliars administratius/ves d'aquest Ajuntament, enquadrades dins l'escala d'administració general i grup de titulació C2,

1. Presentació d'instàncies: 20 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 6 al 25 d'abril de 2016, a.i.} o en tot cas de la darrera publicació.

2. Lloc: Registre General de l'Ajuntament de Cunit

3. Consulta de les bases: Butlleti Oficial de la Província de Tarragona, Taulell d'anuncis i pàgina web municipal. www.cunit.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia