martes, 5 de abril de 2016

15 places de socorristes aquàtics per al servei de salvament de les platges de Cunit durant la temporada d'estiu de l'any 2016. Ajuntament de Cunit (Tarragona)

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 15 de març de 2016, bases que han de regir el concurs-oposició lliure, per cobrir com a personal laboral de caràcter temporal, quinze socorristes aquàtics per al serveis de salvament de les platges de Cunit durant la temporada d'estiu de l'any 2016.

1. Presentació d'instàncies: 20 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 6 al 25 d'abril de 2016, a.i.} o en tot cas de la darrera publicació.

2. Lloc: Registre General de l'Ajuntament de Cunit

3. Consulta de les bases: Butlleti Oficial de la Província de Tarragona, Taulell d'anuncis i pàgina web municipal. www.cunit.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia