martes, 10 de mayo de 2016

1 lloc de gerència de l'empresa municipal Promoció Econòmica, SL. Ajuntament de Sabadell

Atès que per acord del Consell d'Administració de Promoció Econòmica de Sabadell, SL, del 5 de maig, s'ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores per a la provisió del lloc de gerència de l'empresa municipal.
El text íntegre de les bases d'aquesta convocatòria es publica a la web municipal http://www.sabadell.cat i a la web de l'empresa municipal http://www.vaporllonch.net/vaporllonc/.
La presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i s'hauran de presentar en el registre d'entrada de documents del Vapor Llonch, Ctra. Barcelona 208 bis, 08205 Sabadell.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia