jueves, 5 de mayo de 2016

2 places d'agent cívic, amb caràcter interí, per a la temporada d'estiu. Ajuntament de Banyoles (Girona)

La Junta de Govern Local de la Corporació en sessió celebrada el dia 18 d'abril de 2016, va aprovar la convocatòria del procés de selecció de dues persones com a agents cívics, amb caràcter interí, per la temporada d'estiu a l'Ajuntament de Banyoles. El text íntegre de les bases que ha de regir aquesta convocatòria ha estat publicat en el BOP de Girona núm.81 de 28 d'abril de 2016 i un anunci extractat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 6 al 15 de maig de 2016, a.i.}  www.banyoles.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia