domingo, 1 de mayo de 2016

borsa de treball d'auxiliars administratius. Ajuntament de Masquefa (Barcelona)

El “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”, de dilluns 25 d'abril de 2016, va publicar la convocatòria i bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius per a contractacions laborals temporals i/o nomenaments d'interins de l'Ajuntament de Masquefa, segons acord aprovat per la Junta de Govern Local en data 11 d'abril de 2016.
El termini d'admissió d'instàncies sol·licitant prendre part en les proves selectives serà de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 30 d'abril a l' 11 de maig de 2016, a.i.}
Es fa constar que els successius anuncis es publicaran al taulell d'anuncis de la corporació i a la web municipal www.masquefa.cat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia