lunes, 2 de mayo de 2016

borsa de treball de tècnics A2 de contractació i jurídics. Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona EDICTE sobre convocatòria del procediment selectiu núm. 2016/1159.
L'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), per Decret de la Presidència, de 20 d'abril de 2016, ha convocat el procediment selectiu de creació d'una borsa de treball de tècnics A2 de contractació i jurídics.
Les bases amb les condicions d'aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 78, de 25 d'abril de 2016.
Les sol·licituds, dirigides a la Presidència de Dipsalut, es presentaran en el Registre General de Dipsalut, amb el model normalitzat disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), dins del termini de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci. {del 29 d'abril al 18 de maig de 20165, a.i.}
Les actuacions successives d'aquesta convocatòria, d'acord amb el que s'especifica a les bases, es faran públiques en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, el tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut i el web corporatiu de l'Organisme.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia