lunes, 2 de mayo de 2016

1 tècnic auxiliar de publicitat radiofònica i portal de transparència adscrit a l'àrea de comunicació. Ajuntament de Tàrrega (Lleida)

De conformitat amb el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, es posa en coneixement de qui pugui interessar que per acord de Junta de Govern Local, de data 29 de març de 2016, es va aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció d'un/a tècnic/a auxiliar de publicitat radiofònica i portal de transparència adscrit/a a l'Àrea de comunicació, mitjançant concurs-oposició, havent-se publicat íntegrament en el BOP de Lleida núm. 69, de 12 d'abril de 2016.   www.tarrega.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia