miércoles, 11 de mayo de 2016

es convoquen concursos per a la contractació de nou personal investigador en formació i investigador postdoctoral per al curs 2016-2017. Universitat Autònoma de Barcelona

Primer. Convocar els processos selectius per a la contractació de nou personal investigador en formació i investigador postdoctoral per al curs 2016-2017 que figuren a l'annex d'aquesta convocatòria.
La present resolució es publicarà al tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona (https://seuelectronica.uab.cat/).

Segon. La composició de les Comissions de Selecció com les bases que regulen aquests processos són les que s'exposen a la pàgina web.(http://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/convocatories-de-pif-1345702153720.html).

Tercer. El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 12 al 24 de maig de 2016, a.i.}
--------------------------
Annex
Places de Personal Investigador en Formació

Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
4
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
5
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
8
Departament de Ciència Política i Dret Públic
1
Departament de Ciències de la Computació
2
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
1
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
1
Departament de Dret Privat
1
Departament de Filologia Espanyola
1
Departament de Filosofia
1
Departament de Física
5
Departament de Genètica i de Microbiologia
8
Departament de Geologia
1
Departament de Matemàtiques
3
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
3
Departament de Química
13
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
4
Departament d'Economia Aplicada
1
Departament d'Economia i Història Econòmica
2
Departament d'Empresa
2
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
3
Departament d'Enginyeria Electrònica
4
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
5

Places de Personal Investigador Postdoctoral

Departament d'Economia i Història Econòmica
2
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
1
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
2
Departament de Química
2

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia