miércoles, 11 de mayo de 2016

1 Tècnic agrícola (A2). Ajuntament de Batea (Tarragona)

En el BOPT número 85 de data 4/05/2016, es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant oposició, per a la contractació temporal d'un tècnic agrícola adscrit al Servei d'Agricultura municipal.
Denominació de la plaça segons plantilla: Tècnic agrícola
Règim jurídic: laboral
Caràcter: temporal
Escala: Administració Especial.
Subescala: Tècnica
Grup de classificació: A2
Titulació: Enginyer Tècnic Agrícola o enginyer agrícola o títol universitari de grau corresponent
Sistema de selecció: oposició
Dedicació: Complerta
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {del 12 al 31 demaig de 2016, a.i.}
 www.batea.altanet.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia