domingo, 3 de abril de 2016

personal tècnic per a l'execució del programa de caràcter temporal anomenat “programa de foment del comerç i del turisme de Sant Vicenç de Montalt”.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 17 de març de 2016, va APROVAR les bases per a la selecció del personal tècnic per a l'execució del programa de caràcter temporal anomenat “programa de foment del comerç i del turisme de Sant Vicenç de Montalt”.
Així mateix, es CONVOQUEN les proves selectives per a la provisió de la plaça referenciada, de la que es publica el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB), a la página web i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament. Un extracte de la convocatoria es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El termini de presentación de sol·licituds será de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia