jueves, 12 de mayo de 2016

1 agutzil adscrit a serveis múltiples, de l'Ajuntament de Navata (Girona)

La junta de govern local, en sessió de data 20 d'abril de 2016, va acordar l'aprovació de la convocatòria que regirà el següent procés de selecció:
Bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d'un agutzil adscrit a serveis múltiples mitjançant contracte laboral.
Les bases que regiran aquesta convocatòria són les publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 87 de data 6 de maig de 2016, es troben inserides al tauler d'edictes de la Corporació i es poden consultar a l'adreça electrònica: http://www.navata.org. Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des del dia 7 de maig de 2016, data en què s'ha fet públic a la pàgina electrònica municipal i tauler d'anuncis de la corporació.{del 7 al 26 de maig de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia