miércoles, 11 de mayo de 2016

1 tècnic/a de joventut i borsa de treball. Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana (Barcelona)

Per acord de l'Assemblea General de la Mancomunitat La Plana de data 27 d'abril de 2016, es van aprovar les bases del procés selectiu i la convocatòria de selecció per a la contractació d'un tècnic de joventut amb caràcter interí i per a la creació d'una Borsa de treball per necessitats d'ocupació no permanent de l'Àrea de Serveis Socials i Ciutadania.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de maig de 2016, s'ha publicat la convocatòria i les bases reguladores de l'esmentat procés selectiu.
El termini de presentació d'instàncies per prendre part en aquest procés selectiu serà de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.{del 12 al 31 de maig de 2016, a.i.}
Els següents anuncis es faran públics exclusivament en el tauler d'edictes de la Mancomunitat La Plana i pagina web www.mancoplana.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia