domingo, 8 de mayo de 2016

borsa de treball temporal de la categoria de Socorristes platges. Ajuntament de Sagunt (Camp de Morvedre-València)

ANUNCI
Mitjançant Resolució de la Delegació de l'Àrea d'Administració Local i Transparència número 455 de 25 d'abril del 2016, es resol el següent:
Primer.- Iniciar el procediment selectiu per a la conformació d'una borsa de treball de la categoria professional de Socorristas per a la seua posterior contractació laboral, si és procedent, mitjançant el sistema de concurs-oposició, que haurà de regir-se per les Bases especifiques publicades en el BOP número 34 de 19 de febrer del 2016.
Segon.- Tindran preferència a l'efecte de les contractacions que procedisquen, aquells integrants de la borsa de treball temporal de la categoria de Socorristes platges, el procediment de la qual va finalitzar el passat 21 de març del 2016.
Tercer.- Publicar extracte de la present resolució en el Butlletí Oficial de la província de València, quedant així obert el termini de presentació d'instàncies de conformitat amb les Bases Generals aprovades per esta Administració per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de novembre del 2015 i publicades en el Butlletí Oficial de la província de València número 228 de data 26 de novembre 2015.   -  www.aytosagunto.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia