lunes, 21 de marzo de 2016

1 Coordinador/a i 1 Agent d'Igualtat per a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena. (Barcelona)

Per Decret de Presidència del dia 29 de febrer de 2016, han estat aprovades la convocatòria i bases reguladores de selecció de personal laboral temporal amb contracte d'interinitat d'un/a Coordinador/a i d'un/a Agent d'Igualtat; per a la Mancomunitat Intermunicipal de la conca d'Òdena.
La convocatòria i les bases han estat publicades al Tauler d'Edictes de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (Ajuntament d'Igualada, plaça de l'Ajuntament, núm.1), i al Tauler d'Edictes de la Seu Electrónica de l'Ajuntament d'Igualada ( www.seu.cat/igualada) i al BOP del dia 18 de març de 2016.
El termini de presentació d'instàncies per prendre part en els processos selectius serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà en que surti publicat aquest anunci al DOGC. {del 22 de març a l' 11* d'abril de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia