martes, 15 de marzo de 2016

borsa de treball per a la contractació parcial o completa de professorat de l'Escola de Música de l'Alt Penedès (EMAP) del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (convocatòria núm. G4010_2016_01)

Consell Comarcal de l'Alt Penedés EDICTE sobre aprovació de les bases específiques de la borsa de treball i la convocatòria.
La Junta de Govern en sessió de 3 de març de 2016 va aprovar les bases específiques del concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat, per a la creació i funcionament d'una borsa de treball per a la contractació parcial o completa de professorat de l'Escola de Música de l'Alt Penedès (EMAP) del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (convocatòria núm. G4010_2016_01), per realitzar contractacions temporals i/o nomenaments d'interins/es del CCAP, així com convocar simultàniament la provisió de la mateixa.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 16 de març al 4 d'abril de 2016, a.i.}
Les bases es podran consultar a l'apartat de Recursos Humans o al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (https://seu.ccapenedes.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia