sábado, 26 de marzo de 2016

1 plaça de Secretaria Intervenció. Ajuntament de Banyeres del Penedés (Tarragona)

En el BOPT número 51 de data 15 de març de 2016 es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Ajuntament de Banyeres del Penedés.
Denominació de la plaça segons plantilla: secretari interventor
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: interí
Escala: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional
Subescala: Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A1
Sistema de selecció: concurs
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de quinze dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {del 24 de març al 7 d'abril de 2016, a.i.}.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia