martes, 15 de marzo de 2016

Arquitectes, amb caràcter no permanent. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 de març de 2016, es van publicar les bases que han de regir en el concurs oposició convocat per seleccionar, mitjançant concurs oposició, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a arquitectes.
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 16 de març al 4 d'abril de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relatius a aquest concurs oposició es faran públics al tauler d' anuncis d' aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal.  www.l-h.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia