martes, 29 de marzo de 2016

borsa de treball d'educadors d'escola bressol. Patronat Municipal d'Educació de Sant Cugat del Vallès

 Mitjançant Resolució de Presidència, núm. 43 de data 9 de març de 2016, han estat aprovades les bases i la convocatòria del corresponent procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'educadores d'escola bressol.
Les bases es poden consultar a la pàgina web municipal: www.santcugat.cat.
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre General de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dins del termini improrrogable de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 30 de març al 8 d'abril de 2016,a.i.}
La Presidència del Patronat Municipal d'Educació dictarà Resolució aprovant les llistes dels aspirants que s'admeten i s'exclouen, que es publicarà a la pàgina web municipal. www.santcugat.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia