sábado, 19 de marzo de 2016

borsa de treball de socorristes . Ajuntament de Subirats (Barcelona)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Subirats, en sessió ordinària de 2 de març de 2016, va aprovar per unanimitat la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció de socorristes i la constitució d'una borsa de treball.
Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s'han de presentar en el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, {del 19 de març al 7 d'abril de 2016, a.i.} en els termes i segons s'indica a les bases. www.subirats.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia