viernes, 4 de marzo de 2016

18 places de professorat lector, en el marc del Pla Serra Húnter. Universitat Politècnica de Catalunya

Primer. Convocar els processos selectius per a la contractació de professorat, en el marc del Pla Serra Húnter que figuren a l'annex d'aquesta convocatòria, i que es regiran per les bases que figuren al web http://www.upc.edu/sdp, apartat concursos PDI, convocatòria de concursos, concursos Serra Húnter, convocatòria corresponent (resolució 335/2016 de 26 de febrer).
Segon. El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
-----------------------
ANNEX A LA RESOLUCIÓ 335/2016 de 26 de febrero
1 plaça de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Construccions Arquitectòniques
Codi: UPC-LE-206
1 plaça de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Estructures a l'Arquitectura
Codi: UPC-LE-211
2 places de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Projectes Arquitectònics
Codi: UPC-LE-214 / UPC-LE-215
1 plaça de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Enginyeria Paperera
Codi: UPC-LE-208
1 plaça de Catedràtic/a Contractat/da (concurs declarat desert a l'anterior convocatòria)
Perfil: Enginyeria Aeroespacial
Codi: UPC-CC-02
3 places de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Enginyeria Aeroespacial
UPC-LE-201 / UPC-LE-202 / UPC-LE-203
2 places de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Enginyeria Mecànica
Codi: UPC-LE-210 / UPC-LE-217
2 places de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Codi: UPC-LE-205 / UPC-LE-216
1 plaça de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Enginyeria Elèctrica
Codi: UPC-LE-209
1 plaça de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Ciència i Enginyeria Nàutiques
Codi: UPC-LE-204
1 plaça de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Administració d'Empreses
Codi: UPC-LE-213
1 plaça de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Màquines i Motors Tèrmics
Codi: UPC-LE-212
1 plaça de professorat lector (tenure-track)
Perfil: Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informàtica Industrial
Codi: UPC-LE-207


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia