jueves, 10 de marzo de 2016

1 oficial 1a d'obres. Ajuntament de Canovelles (Barcelona)

L'Ajuntament de Canovelles procedeix a la convocatòria pública del procés selectiu, mitjançant el procediment de concurs oposició, per a la contractació temporal d'un oficial 1a d'obres, mitjançant un contracte de relleu a temps parcial per cobrir la jubilació parcial d'un oficial 1a d'obres amb una reducció de la jornada del 75%.
Les bases que regiran aquesta convocatòria s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de març de 2016, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Canovelles i a la web municipal www.canovelles.cat.
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 10 al 29 de març de 2016, a.i.}, i s'hauran de presentar en el Registre de l'Ajuntament de Canovelles (Plaça de l'Ajuntament núm. 1) en horari de dilluns i dimarts de 8:30 a 18:00h i de dimecres a divendres de 8:30 a 14:00h.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia