viernes, 11 de marzo de 2016

1 plaça d'intervenció, amb caràcter interí, del Consell Comarcal de la Noguera (Lleida)

Es fa públic per a general coneixement que per Decret de Presidència núm. 55/2016, de 4 de març, es van aprovar les bases que regiran el concurs públic per a cobrir amb caràcter interí la plaça d'Intervenció del Consell Comarcal de la Noguera i la convocatòria del concurs a què fan referència les bases esmentades que han estat publicades íntegrament al BOP de Lleida núm. 46 de 8 de març de 2016.
El termini de presentació d'instàncies és fins al dia 22 de març de 2016 a les 14:00 hores.
El lloc de presentació d'instàncies, d'informació i de consulta és la Secretaria del Consell Comarcal de la Noguera.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia