viernes, 4 de marzo de 2016

11 places d' Agregat/ada, en el marc del Pla Serra Húnter. Universitat Rovira i Virgili

Primer. Convocar els processos selectius per a la contractació de professorat, en el marc del Pla Serra Húnter que figuren a l'annex d'aquesta convocatòria, i que es regiran per les bases que figuren al web de la Universitat Rovira i Virgili.  www.urv.cat
Segon. El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 5 de març al 4* d'abril de 2016, a.i.}
---------------------------
ANNEX
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Nutrició molecular
Codi: URV-AG-201
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Microbiologia i micologia
Codi: URV-AG-208
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Economia del transport i logística
Codi: URV-AG-209
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Psicologia del desenvolupament
Codi: URV-AG-202
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Comunicacions
Codi: URV-AG-203
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Seguretat informàtica
Codi: URV-AG-204
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Intel·ligència artificial
Codi: URV-AG-205
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Llengua anglesa
Codi: URV-AG-207
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Sociología
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Química Orgànica
Codi: URV-AG-211
Les següents places estan reservades, d'acord amb l'article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d'Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la primera fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició:
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Electrònica
Codi: URV-AG-206
Categoria: Agregat/ada
Perfil: Química Física
Codi: URV-AG-210

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia