viernes, 4 de marzo de 2016

3 places d' Agregat/ada, en el marc del Pla Serra Húnter. Universitat de Girona

Primer. Convocar els processos selectius per a la contractació de professorat en el marc del Pla Serra Húnter que figuren a l'annex d'aquesta convocatòria, i que es regiran per les bases que figuren al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de la Universitat de Girona.
Segon. El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 5 de març al 4* d'abril de 2016, a.i.}
---------------------
ANNEX
Categoria: Agregat/ada
Departament: Ciències Mèdiques
Perfil: Fisiologia
Referència: UdG-AG-201
Categoria: Agregat/ada
Departament: Pedagogia
Perfil: Didàctica i Organització Escolar
Referència: UdG-AG-202
Categoria: Agregat/ada
Departament: Dret Públic
Perfil: Dret Constitucional
Referència: UdG-AG-203

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia