viernes, 4 de marzo de 2016

4 places de Professorat Agregat i 2 de Professorat Lector-Tenure Track. Universitat de Lleida

Primer. Convocar els processos selectius per a la contractació de professorat, en el marc del Pla Serra Húnter, que figuren a l'annex d'aquesta convocatòria, i que es regiran per les bases que figuren al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Lleida : https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php
Segon. El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 5 de març al 4* d'abril de 2016, a.i.}
-----------------------
ANNEX
Codi: UDL-AG-201
Categoria: Professorat Agregat
Perfil: Ciències del Comportament
Codi: UDL-AG-202
Categoria: Professorat Agregat
Perfil: Estadística
Codi: UDL-AG-203
Categoria: Professorat Agregat
Perfil: Producció Vegetal
Codi: UDL-AG-204
Categoria: Professorat Agregat destinat a la contractació de personal investigador que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i que disposi del certificat I3
Perfil: Història Medieval
Codi: UDL-LE-201
Categoria: Professorat Lector-Tenure Track
Perfil: Geografia Humana
Codi: UDL-LE-202
Categoria: Professorat Lector-Tenure Track
Perfil: Turisme

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia