viernes, 4 de marzo de 2016

2 oficials de la brigada municipal de serveis . Ajuntament de Quart (Girona)

Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2016, s'ha aprovat la convocatòria i les bases que han de regir el concurs oposició per a la selecció de dos oficials de brigada municipal de serveis, com a personal laboral temporal de relleu i a jornada de treball complerta.
En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 37 de data 24 de febrer de 2016, figuren publicades íntegrament la convocatòria i bases del procés selectiu de dos oficials de brigada municipal de serveis.
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria i de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i finalitzarà als 20 dies naturals.
El successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan convingui de conformitat amb les bases, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la pàgina web de l'Ajuntament. www.quart.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia