sábado, 5 de marzo de 2016

1 arquitecte, 3 auxiliar administratiu, 1 tècnic d'administració general, Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

La Junta de Govern Local, en sessió de 25 de febrer de 2016, ha acordat rectificar les bases específiques reguladores dels processos selectius per proveir en propietat les places següents i publicar les bases reguladores refoses dels processos selectius al web municipal

- 1 plaça d'arquitecte, interinament i en règim funcionarial, mitjançant el sistema de concurs oposició, i creació de borsa de treball
- 3 places d'auxiliar administratiu, dues de les quals en règim funcionarial i l'altra laboral, interinament i temporalment, respectivament, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, i creació de borsa de treball
- 1 plaça de tècnic d'administració general, en propietat i en règim funcionarial, mitjançant el sistema de concurs oposició, i creació de borsa de treball

Amb aquesta rectificació, el termini de presentació de sol·licituds de les places interines i temporals serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 5 al 24 de març de 2016, a.i.}, i en el cas de la de tècnic d'administració general, també inclòs el BOE.  - www.larapita.cat     - Plaça de Carles III, 13, 43540 Sant Carles de la Ràpita, Tarragona - 977 74 01 00

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia