jueves, 10 de marzo de 2016

6 places d'agent de policia, amb caràcter d'interinitat (C2). Ajuntament del Vendrell (Tarragona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 48, de data 10 de març de 2016, hi apareixen publicades les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició de sis places d'agent de policia, amb caràcter d'interinitat, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament del Vendrell.
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat. {del 11 al 30 de març de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia