viernes, 11 de marzo de 2016

borsa de treball d'Operari/ària grua de l'Ajuntament de Sabadell. (Barcelona)

Atès que per decret núm.1803/2016, de data 22 de febrer, s'han aprovat les bases i la convocatòria del concurs públic de borsa de treball per proveir places d'Operari/ària grua de l'Ajuntament de Sabadell.
Les bases d'aquesta convocatòria s'han publicat al BOPB núm. 022016003591, de data 9 de març de 2016, i es poden recollir al Registre General de l'Ajuntament (c. Indústria núm. 10) o bé consultar al tauler d'edictes electrònic i/o a la següent adreça d'Internet: http://www.sabadell.cat.
La presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 12 al 31 de març de 2016, a.i.} i es podran presentar al Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'art. 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia