lunes, 24 de agosto de 2015

1 plaça de tècnic administratiu . Ajuntament de la Vall de Boí (Lleida)

Es fa públic que per acord del Ple d’11 d’agost de 2015 s'han convocat el concurs- oposició per a cobrir 1 plaça de tècnic administratiu , en règim laboral fix, de personal de suport a la secretaria, i que en el BOP de Lleida de 19 d’agost de 2015, es publiquen integrament les bases que han de regir aquesta convocatòria.
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci al DOGC.{del 25 d'agost al 14* de setembre de 2015, a.i.}  www.ajuntamentvalldeboi.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia