martes, 25 de agosto de 2015

2 places de Tècnic Auxiliar de Biblioteca en règim de funcionari interí. Ajuntament de Figueres (Girona)

Al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona número 157, de data 14 d’agost de 2015, es van publicar les bases per a la convocatòria de proves per a la selecció de dues places de tècnic auxiliar de biblioteca en règim de funcionari interí.
El termini de presentació d’instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 7 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 26 d'agost a l' 1 de setembre de 2015, a.i.}  - www.figueres.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia