viernes, 27 de noviembre de 2015

1 coordinador de Relacions Laborals i Recursos Humans (exp. 2704/15). Àrea Metropolitana de Barcelona

El gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per decret de data 18 de novembre de 2015, ha resolt convocar concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de coordinador/a de Relacions Laborals i Recursos Humans, del grup A, subgrup A1, adscrit/a al Servei de Recursos Humans de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les bases de selecció del citat concurs es troben a Administració de Personal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (c/ 62, núm. 16, edifici B, planta baixa, sector A, Zona Franca, 08040- Barcelona) i al web www.amb.cat.
Les persones interessades, hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de currículum vitae detallat i fotocopia dels documents acreditatius dels mèrits que al·leguin, durant el termini de vint dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.{del 28 de novembre al de desembre de 2015,a.i.}
Les sol·licituds també podran ser presentades d’acord amb el que determina l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (RJPA).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia