martes, 17 de noviembre de 2015

s’inicia el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana.

Primer Iniciar el procediment d’elaboració del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana i del projecte de decret per a la seua aprovació.
Segon Facultar la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge per a elaborar l’esmentat pla i el projecte de decret, i per a la realització dels tràmits necessaris per a la seua aprovació pel Consell per mitjà del corresponent expedient administratiu tramitat segons el procediment legalment previst.
Tercer Suspendre, pel termini d’un any des de la data de la present resolució, l’aprovació de nous programes d’actuació en els sòls classificats com urbanitzables en l’àmbit de 500 metres de la franja del litoral definits en l’esborrany de pla i el document inicial estratègic del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia