viernes, 20 de noviembre de 2015

plaça de secretaria intervenció amb caràcter interí. Ajuntament de les Piles (l'agrupació d'ajuntaments de les Piles, Conesa i Pontils) -Tarragona-

En el BOPT número 267 de data 18 de novembre de 2015 es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l’Agrupació dels Ajuntaments de Les Piles – Conesa - Pontils.

Denominació de la plaça segons plantilla: secretari interventor
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: interí.
Escala: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
Subescala: Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A1.
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC. {del 21 de noviembre al 10 de desembre de 2015, a.i.}  www.piles.altanet.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia