domingo, 8 de noviembre de 2015

2 peons de la brigada municipal d’obres . Ajuntament de Petra. (Mallorca.Illes Balears)

... convocatòria  i  les  bases que regiran la selecció de 2 peons de la brigada municipal d’obres com a  personal laboral temporal d’aquest Ajuntament; i que es troben publicades en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina Web municipal (http://www.ajpetra.net).
............................................

PRIMER. Aprovar la convocatòria per cobrir amb caràcter de personal laboral temporal, dos llocs de feina de Peons de la Brigada Municipal de Petra, mitjançant el sistema de concurs-oposició.
SEGON. Aprovar les Bases que regiran aquesta convocatòria, les quals s’han de complir obligatòriament tant per aquesta Presidència o pel regidor delegat de personal, com per la Comissió de valoració, així com per totes les persones aspirants qui participin en el corresponent procés selectiu.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el BOIB, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i  en la pàgina Web municipal (http://www.ajpetra.net).
QUARTDisposar que els successius anuncis d’aquest procediment es publiquin exclusivament en el Tauler de anuncis de l’Ajuntament  i  en la pàgina Web municipal abans esmentada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia