martes, 10 de noviembre de 2015

borsa de treball d'auxiliars administratius (C2) Ajuntament de Gavà (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 26 d'octubre de 2015, es publiquen íntegrament les bases de la convocatòria del procés de selecció per a la creació de la borsa de treball per a futures contractacions de caràcter temporal per a substituir treballadors/es municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents de contractació, en la categoria d'auxiliar administratiu/va (subgrup C2).
Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs oposició es dirigiran al Presidente/a de la Corporació i es presentaran en el Registre general d'aquesta, durant el termini improrrogable de vint dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGC
{de l' 11 al 30 de novembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia