jueves, 5 de noviembre de 2015

1 auxiliar administratiu (C2) de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (Tarragona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 251, de data 30 d’octubre de 2015 anunci número 2015-10016 es publica íntegrament la convocatòria i les bases específiques per a la provisió de les plaça següent.
Convocatòria pel procés selectiu per provenir un lloc de personal laboral temporal a mitja jornada, grup C2-16, Mitjançant concurs/oposició.
El termini per a la presentació de sol.licituds finalitza al cap de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 6 al 25 de noviembre de 2015, a.i.}
Els anuncis i notificacions successius relatius a aquestes convocatòries es faran públics al tauler d’anuncis de la corporació situat a la Plaça de la Vila núm. 1 de Riba-roja d’Ebre i a la web de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, www.riba-roja.cat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia