martes, 10 de noviembre de 2015

1 plaça de funcionari de carrera A1, Ajuntament de Navàs (Barcelona)

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 21 d'octubre de 2015, va aprovar les bases i la convocatòria per cobrir una plaça de funcionari de carrera A1, mitjançant concurs – oposició, i s'ha publicat l'anunci d'aprovació i el text íntegre d'aquestes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de novembre de 2015 i en la pàgina web de l'Ajuntament de Navàs. www.navas.cat
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia