miércoles, 4 de noviembre de 2015

borsa de treball de netejador/ora. Ajuntament de Castellterçol (Barcelona)

Ajuntament de Castellterçol  ANUNCI sobre convocatòria del procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de netejador/ora.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’octubre del 2015, es van aprovar les bases de la convocatòria del procés de selecció per a la formació d’una Borsa de treball de persones candidates a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball de netejador/a vacants i substitucions a la plantilla de l’Ajuntament de Castellterçol. Igualment es va aprovar la convocatòria del procés de selecció.
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 26 d’octubre del 2015 s’han publicat íntegrament les bases reguladores de la convocatòria.
Les sol·licituds de participació s’hauran de dirigir a l’Ajuntament de Castellterçol (Pl. Vella 3) en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci de convocatòria al DOGC.{del 5 al 16 de noviembre de 2015, a.i.}  www.castelltersol.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia