martes, 10 de noviembre de 2015

borsa de treball de tècnic/a auxiliar adscrites a consultoria i projectes de l’organisme autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) i pel lloc de treball de programador.

En data 25 de setembre de 2015, per Resolució 15/24, el President del organisme autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS), ha aprovat les bases i la convocatòria del concurs públic de borsa de treball per proveir places de tècnic/a auxiliar adscrites a consultoria i projectes de l’organisme autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) i pel lloc de treball de programador.
Les bases d’aquesta convocatòria s’han publicat al BOPB de data 29 d’octubre de 2015 amb núm. de registre 022015023601 i es poden recollir al Registre General de l’Ajuntament (c. Indústria núm. 10) o bé consultar a la següent adreça d’Internet: http://www.sabadell.cat.
La presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {de l' 11 al 30 de novembre de 2015, a.i.} i es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament o en la forma que determina l’art. 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia