martes, 3 de noviembre de 2015

borsa de Treball per la provisió de personal docent per a l’Escola de Música. Ajuntament de Constantí (Tarragona )

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2015, es va aprovar la convocatòria pública del procés selectiu per la constitució d’una borsa de Treball per la provisió de personal docent per a l’Escola de Música.
L’anunci de la convocatòria i el text íntegre de les bases han estat publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 240 de data 17 d’octubre de 2015.
Els restants i successius anuncis d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la seva pàgina web (www.constanti.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia