martes, 3 de noviembre de 2015

borsa de Treball : 1 plaça en règim d’interinitat de Cap d’Àrea de Personal. Ajuntament de Constantí. (Tarragona )

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2015, es va aprovar la convocatòria pública del procés selectiu per la constitució d’una borsa de Treball per la provisió d’una plaça en règim d’interinitat de Cap d’Àrea de Personal.
L’anunci de la convocatòria i el text íntegre de les bases han estat publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 227 de data 1 d’octubre de 2015.
Els restants i successius anuncis d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la seva pàgina web (www.constanti.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia