lunes, 2 de noviembre de 2015

borsa de treball d’educadors/ores de la llar d’infants. (C1) Ajuntament de Cunit (Tarragona)

Per Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 20 d’octubre de 2015, es va aprovar les bases que han de regir el concurs per a la constitució d’una borsa de treball d’educadors/res de la llar d’infants de règim laboral de caràcter interí, grup C1 de titulació, de l´Ajuntament de Cunit.
1. Presentació d’instàncies: 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 3 al 22 de novembre de 2015, a.i.} o en tot cas de la darrera publicació.
2. Lloc: Registre General de l’Ajuntament de Cunit
3. Consulta de les bases: Butlleti Oficial de la Província de Tarragona, Taulell d’anuncis i pàgina web municipal.  www.cunit.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia