martes, 3 de noviembre de 2015

1 oficial dels serveis de via pública. Ajuntament del Vendrell (Tarragona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 250, de data 29 d’octubre de 2015, hi apareixen publicades les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició per a la contractació temporal d’un oficial dels serveis de via pública per jubilació parcial, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament del Vendrell.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat. {del 3 al 23* de noviembre de 2015, a.i.}  www.elvendrell.net  Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell, Tarragona977 16 64 00

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia