martes, 3 de noviembre de 2015

1 plaça de Cap del servei de vigilància/guàrdia municipal. Ajuntament de Vilafant (Girona)

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 7 d’octubre de 2015, es van aprovar les bases que han de regir la selecció per a la provisió, amb caràcter interí i pel sistema de concurs oposició, d’una plaça de Cap del servei de vigilància/guàrdia municipal.
Les bases han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 207, del dia 27 d’octubre de 2015.
El termini d’admissió de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu serà de vint dies naturals, comptats a partir del següent en que aparegui publicat aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 3 al 23* de noviembre de 2015, a.i.}  www.vilafant.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia