miércoles, 11 de noviembre de 2015

1 plaça d'oficial/a de primera mitjançant contracte de relleu a temps parcial. Ajuntament de Castellar del Vallès (Barcelona)

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 20 d’octubre de 2015, ha acordat aprovar la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu de personal laboral temporal per a ocupar una plaça d’oficial/a de primera, mitjançant contracte de relleu a temps parcial.
Les bases del procés selectiu s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de novembre de 2015
El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en aquest procés selectiu és de vint dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 12 de novembre a l' 1 de desembre de 2015, a.i.}
La publicitat de tots els actes posteriors del procediment es durà a terme a la pàgina web de l’ajuntament   www.castellarvalles.cat 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia