lunes, 10 de octubre de 2016

1 Arquitecte tècnic. (A2) laboral temporal . Ajuntament de Premià de Dalt (Barcelona)

La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 19 de setembre 2016, va aprovar la convocatòria per a la contractació, en règim laboral temporal i pel sistema de concurs oposició lliure, d'un arquitecte tècnic fora de plantilla.
Les bases de l'esmentat procediment han estat íntegrament publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de maig de 2016.
S'obre el termini de presentació de instàncies durant vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
{de l' 11 al 31* d'octubre de 2016, a.i.} -  www.premiadedalt.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia