lunes, 24 de octubre de 2016

1 conserge municipal (AP) i borsa de treball. Ajuntament de Carlet (Ribera Alta-València)

EDICTE 
Per resolució núm. 2589 de l’alcaldessa de data 19 d’octubre de 2016, s’aproven les bases que han de regir la contractació a través de contracte de relleu d’un conserge municipal que pertany a les Agrupacions Professionals Funcionarials per mitjà d’oposició i constitució de borsa de treball. 
Les sol·licituds per a formar part en la convocatòria es presentaran durant el plaç de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la publicació del anunci d’esta convocatòria en el Bulletí Oficial de la Província. Si l’ultim dia fora dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat al següent dia hàbil.{del 25 d'Octubre al 8 de novembre de 2016, a.i.} 
https://carlet.sedelectronica.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia